Λογότυπο

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Yποβολή συμπληρωματικών-λανθασμένων δικαιολογητικών από την Πέμπτη 18/7/2024 και ώρα 9:30 π.μ. έως και την Τρίτη 23/7/2024 και ώρα 9:30 π.μ.

Τα βήματα για την υποβολή των συμπληρωματικών-λανθασμένων δικαιολογητικών είναι τα κάτωθι:

1. Είσοδος στην αίτηση και συγκεκριμένα στην καρτέλα των δικαιολογητικών. 2. Σε όσα δικαιολογητικά έχουν χαρακτηριστεί ως ‘λάθος’ επιλέγετε επαναυποβολή, ανέβασμα και υποβάλλετε ξανά το ορθό δικαιολογητικό.

Στη συνέχεια αποθήκευση και οριστική υποβολή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ